Landsbygdsriksdagen 2008

Med Landsbygdens framtid i Norden och Åland är fantastiskt! som teman samlades landsbygdsaktörer till sin tionde och jubilerande finlandssvenska landsbygdsriksdag 20-21.09.2008. Landsbygdsriksdagen ordnades nu för första gången på Åland.

Landsbygdsriksdagen väckte ett stort intresse, kanske tack vare det intressanta programmet och att tillställningen var på Åland. Bland annat professorerna Janken Myrdal från Uppsala, Sverige och Erland Eklund från Åbo akademi föreläste under temat "Landsbygdens framtid i Norden". Agronom Henrik Ingo talade om framtidens mat och energiproduktion.

Cirka hundra deltagare som kom från Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Finland och Åland informerades om de senaste rönen inom landsbygdsutvecklingsforskningen. Den visar att landsbygdens attraktionskraft blir allt starkare. Detta visar sig bland annat i livsstilsförändringar och ökad energi- och miljömedvetenhet. Allas delaktighet i den lokala utvecklingsprocessen behövs i en allt mer globaliserad värld i synnerhet i ett långtidsperspektiv. Kommun- och servicestrukturreformen lyfter fram byarna som en värdefull resurs i utvecklingsarbetet.

Jubileet kulminerade i grundandet av föreningen: Hela Norden ska leva. Föreningen är ett utvecklingsorgan för en gemensam byaverksamhet och landsbygdspolitik i Norden. Till första ordförande för föreningen valdes Karl-Erik Nilsson från Sverige.

Landsbygdsriksdagen deltog också i Skördefesten i Jomala. Besöket på Skördefesten befäste den starka framtidstro som genomsyrade hela landsbygdsriksdagen.

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas vart annat år. Som arrangör fungerar Svensk Byaservice. I år arrangeras Landsbygdsriksdagen i samarbete med Ålands bildningsförbund r.f.

Rapport och bilagor

Finlandssvenska_landsbygdsriksdagen_2008_rapport.pdf

Bilaga_1_Visioner_landsbygdens_framtid.pdf

Bilaga_2_Landsbygdens_framtid_i_Norden.pdf

Bilaga_3_Vad_kan_landsbygden_erbjuda.pdf

Bilaga_4_Vilka_kriser_ser_ni_i_framtiden_i_er_by_landsbygden.pdf

Bilaga_5_Landsbygdens_utmaningar_under_de_kommande_åren.pdf

Bilaga_7_Slå_vakt_om_landsbygden-byarna.pdf

Bilaga_8_Glesgården och_sommarbyn.pdf

Bilaga_9_Resolution.pdf

Bilaga_10_Program.pdf

Bilaga_11_Deltagarlista.pdf

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Ålands bildningsförbund

 

Broschyr

 

Landsbygdsriksdagen 2008