Bilder från Hela Norden ska levas möte

Föreningen Hela Norden ska leva (HNSL) instiftades 20.9.2008 i samband med den finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Genom föreningen kommer representanter från Island, Danmark, Norge, Finland, Åland och Sverige att samarbeta för att bevaka landsbygdens intressen, ta ställning och yttra sig gemensamt i viktiga frågor.

 

Mötesförhandlingar med Hela Norden ska leva. Föreningen grundades på Åland 20.09.2008 i
denna lokal, aditoriet i Självstyrelsegården.

 

Mötesdeltagare från Hela Norden ska leva.
Foto: Jenny Tötterman

 

Hela Norden ska levas första styrelse.
Från vänster: Risto-Matti Niemi (2:e vice ordförande, Finland), Brita Homleid Lohne (ledamot,
Norge), Mikael Erickson (ledamot, Åland), Ragnar Stefansson (ledamot, Island), Karl-Erik Nilsson
(ordförande, Sverige), Inez Abrahamzon (1:e vice ordförande, Sverige) och Erik Rytoft Jensen
(ledamot, Danmark)
Foto: Jenny Tötterman