Bilder från lördagens Landsbygdsriksdag

Här finns ett urval bilder från Landsbygdsriksdagens första dag. Bilderna är ordnade i kronologisk ordning.

 

Alla deltagare hälsades välkommna till Åland vid dörren till Självstyrelsegården.

Alla deltagare hälsades välkommna till Åland vid dörren till Självstyrelsegården av
Ålands bildnigsforums verksamhetsledare Mikael Erickson.
Foto: Jenny Tötterman 

 

Underhållning när Landsbygdsriksdagens deltagare anländer - åländsk folkmusik.

Underhållning när Landsbygdsriksdagens deltagare anländer - åländsk folkmusik.
Foto: Mikael Erickson

 

Mera åländsk folkmusik i plenisalen.

Mera åländsk folkmusik i plenisalen.
Foto: Mikael Erickson

 

Björn Wallén öppnar landsbygdsriksdagen med Mikael Eriksson i förgrunden.

Björn Wallén öppnar landsbygdsriksdagen med Mikael Eriksson i förgrunden.
Foto: Peter Backa

 

Landsbygdsriksdagens öppning.

Landsbygdsriksdagens öppning.
Foto: Mikael Erickson

 

Janken Myrdal föreläste under temat "Landsbygdens framtid i Norden".

Janken Myrdal föreläste under temat "Landsbygdens framtid i Norden".
Foto: Peter Backa

 

Gymnastik på programmet.

Gymnastik på programmet.
Foto: Mikael Erickson

 

Under kaffepausen intervjades Mikael Erickson och Carita Lundin.

Under kaffepausen intervjades Mikael Erickson och Carita Lundin (Sydkustens landskapsförbund rf).
Foto: Peter Backa

 

I plenisalen har det blivit dags för en sk. bikupedisskusion.

I plenisalen har det blivit dags för en sk. bikupedisskusion där deltagarna söker de
viktigaste framtidsfrågorna.
Foto: Peter Backa

 

Bikupediskussion: Birgitta Bröckl och Eero Uusitalo.

Bikupediskussion: Birgitta Bröckl (Sydkustens landskapsförbund r.f) och Eero Uusitalo
(Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf).
Foto: Peter Backa

 

Panel: Representanter för de nordiska byarörelserna diskuterar framtidsfrågor under ledning av Björn Wallén.

Panel: Representanter för de nordiska byarörelserna diskuterar framtidsfrågor under
ledning av Björn Wallén.
Foto: Peter Backa

 

Festmiddag och kvällsunderhållning hölls på hotell Arkipelag.

Festmiddag och kvällsunderhållning hölls på hotell Arkipelag.
Foto: Mikael Erickson

 

Festtalet hölls av Allan Blom, Österbottens förbund.

Festtalet hölls av Allan Blom, Österbottens förbund.
Foto: Jenny Tötterman

 

På middagen: Mikael Ericksons döttrar Ellen och Desirée var Landsbygdsriksdagens yngsta deltagare.

På middagen: Mikael Ericksons döttrar Ellen och Desirée var
Landsbygdsriksdagens yngsta deltagare. De hjälpte till med olika
saker under riksdagen.
Foto: Mikael Erickson

 

På middagen: Björn Wallén och Peter Backa från Svensk Byaservice.

På middagen: Björn Wallén och Peter Backa från Svensk Byaservice.
Foto: Jenny Tötterman