Bilder från söndagens Landsbygdsriksdag

Nedan finns ett urval bilder från Landsbygdsriksdagens andra och avslutande dag. Bilderna är ordnade i kronologisk ordning.

 

Christian Pleijel från Ålands skärgårdsnämnd föreläser under temat "Best practice från Åland".

Christian Pleijel från Ålands skärgårdsnämnd föreläser under temat "Best practice från Åland".
Foto: Peter Backa

 

Deltagarna besökte också Skördefesten på Åland.

Deltagarna besökte också Skördefesten på Åland.
Foto: Mikael Erickson

 

Merle Adams från Estland deltog också i Landsbygdsriksdagen och Skördefesten.

Merle Adams från Estland deltog också i Landsbygdsriksdagen och Skördefesten. Åland, via
Ålands bildningsförbund har täta kontakter med Estlands landsbygdsutvecklare som flera gånger
besökt Åland med stora grupper och fått kännedom om hur göra vid uppstart av LEADER.
Foto: Mikael Erickson

 

Skördefest

Skördefest
Foto: Mikael Erickson

 

Representanterna för Landsbygdsriksdagens arrangörer, Mikael Erikson och Björn Wallen.

Representanterna för Landsbygdsriksdagens arrangörer, Mikael Erikson (Ålands bildningsförbund rf)
och Björn Wallen (Svensk Byaservice). Landsbygdsriksdagen är över och alla far hem!
Foto: Jenny Tötterman