Landsbygdsriksdagens tidning

Innehåll

Sid 1-4

 • Blå, blå vindar och vatten – från image till profilering för åländsk skärgård, Christian Pleijel
 • Landsbygdens ”vara eller inte vara”, Henrik Svarfvar
 • Skörderiksdag, Björn Wallén
 • Landsbygdsaktörer från när och fjärran - välkomna på landsbygdsriksdag, Mikael Erickson
 • Finlandsvensk landsbygdsriksdag för tionde gången, Peter backa och Kenneth Sundman
 • Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen såg sitt ljus, Ann-Sofi Backgren
 • Landsbygdens framtider, Peter Backa
 • "Men natt kanske blir dag" - landsbygdens framtid i Norden, Kenneth Sundman

Sid 5-8

 • Dyr olja ger ny chans för regionala livsmedel, Erland Eklund
 • Landsbygdsnätverksenheten spindeln i landsbygdsnätverket, Hans Bergström
 • Med medborgaren i fokus, Marina Lindell
 • Svensk koordinering inom landsbygdspolitiken, Ulla-Maj Wideroos
 • Idka landsbygdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa!, Erland Eklund
 • Är du en landsbygdsutvecklare, eller vill du bli en?, Lis-Helén Ekman

Sid 9-13

 • Åländska skolväsendet håller hög nivå, Britt Lundberg
 • ÅBF – en frisk fläkt i åländsk landsbygdsutveckling, Mikael Erickson
 • Leader på Åland tar fart, Roger Silfer
 • Landsbygdens ”vara eller inte vara”, Henrik Svarfvar (forts. från sid 1)
 • Blå, blå vindar och vatten – från image till profilering för åländsk skärgård, Christian Pleijel (forts. från sid 1)
 • Bergö – från fiskenät till Internet, Marika Sjöberg
 • Östra Nyland vill ha service i byarna, Mia Aitokari

Sid 14-16

 • Projekt som skärgårdskulturens välgörare, Anita Husell-Karlström
 • Privat-Offentligt-Partnerskap (POP) - Leader i stan, Peter Backa
 • Skärgård - envis som en martall, Håkan Eklund

Sid 17-18

 • Annonser

Sid 19-20

 • Skördefesten på Åland 2008 - åländskt så in i vassen!, Lena Brenner