Landsbygdsriksdagen 2012

Den 6-7 oktober 2012 samlades Landsbygdsriksdagen på Skärgårdscentret Korpoström i Åboland. I tillställningen deltog 150 deltagare från byar, organisationer, kommuner och olika nätverk. Läs mer om vad som hände.

Se också www.landsbygdsriksdagen.fi.

Temaseminarier under Landsbygdsriksdagen

  1. Kulturens betydelse för sysselsättningen i glesbygden
  2. Trafik- och telefonförbindelser i skärgården Åbolands
  3. De småskaliga energilösningarnas möjligheter i framtiden
  4. Fiberpolitik och byanät 
  5. Behöver landsbygden ett nationellt serviceprogram?
  6. Nordiskt samarbete för en levande landsbygd
  7. Närmat som en kulturell och politisk handling
  8. Närdemokrati – och kopplingen mellan by och kommun

 Vad kom man fram till? Se Landsbygdsriksdagens ställningstaganden

Landsbygdsriksdagens huvudtalare

Alf Rehn är professor i företagsekonomi vid Åbo Akademi. Han är också en internationellt erkänd ”business thinker”, författare och en flitigt anlitad föreläsare. Alf föreläste om “Den innovativa byn”. Läs mer på Alf Rehns hemsida

Alf Rehn

Maria Wetterstrand är fristående grön politisk debattör och skribent, tidigare mångårig riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Sverige. På Landsbygdsriksdagen föreläste hon om “Lokala lösningar – för framtiden”. Läs mer på Maria Wetterstrands hemsida

Maria Wetterstrand

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Egentliga Finlands Byar

 

Aktionsgruppen I samma båt

 

Medarrangörer

 

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Svenska temagruppen inom landsbygdsutveckling (YTR )

Landsbygdsnätverksenheten

Pargas stad

Kimitoöns kommun

Åbolands skärgårdsstiftelse

Nygréns stiftelse

Konstsamfundet

 

Broshyr

 

Landsbygdsriksdag 2012