Bilder

Foto: Kenneth Sundman
 

Björn Wallen, Svenska studiecentralen och Alf Rhen, huvudtalare som föreläste om “Den innovativa byn”.
Foto: Pia Prost
 

Risto-Matti Niemi (ledamot Hela Norden ska leva, Finland), Ulrik Strömberg (handläggare riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Sverige) och Mikael Erickson (ledamot Hela Norden ska leva, Åland)
Foto: Pia Prost
 

Deltagarna har lunch vid Skärgårdscentret Korpoströms uteterass.
Foto: Kenneth Sundman
 

Skärgårdscentret Korpoströms uteterass.
Foto: Pia Prost
 

Kulturtemagruppen fick ta båten till sin mötesplats.
Foto: Pia Prost
 

Också kossorna tog sjövägen.
Foto: Pia Prost
 

Staffan Bond, verksamhetsansvarig för Hela Sverige ska leva berättade om Landsbygdsriksdagen i Sverige 2012.
Foto: Pia Prost
 

Omröstning i plenum om Landsbygdsriksdagens ställningstaganden.
Foto: Pia Prost


Mathias Högbacka och Jesper Wikström från Aktion Österbotten fick Landsbygdsriksdagsskylten av byaombud Pia Prost när riksdagen avslutades. Om två år arrangeras Landsbygdsriksdagen i Österbotten.
Foto: Dan Lolax