Landsbygdsriksdagens tidning

Innehåll

Sid 1-5

 • Avgörandets stund för landsbygdspolitiken!
 • Mats Nylund: Ingen sammanslagning utan landsbygdskonsekvensbedömning
 • Pro Platsen – på väg mot en platsbaserad politik, Björn Wallén
 • Varmt välkommen till Åboland!, Sinikka Kauko-Vainio
 • Landsbygd i förändring, Håkan Eklund
 • Vad är stads-Leader?, Risto Matti Niemi
 • Landsbygdens nya ekonomi skapades på Peloton Innovation Camp i Kaustby

Sid 6-10

 • Landsbygdsriksdag för tolfte gången, Peter Backa
 • Fokus på Åbolands byar, Pia Prost
 • Vårt nyhetsbrev rapporterar om aktuellt inom landsbygdsutveckling
 • Landsbygdens framtid värd att kämpa för, Peter Backa
 • Den svårdefinierade närmaten, Mia Aitokari
 • Helhetsgreppet och låg profil, Peter Backa
 • På rundtur i Åboland, Pia Prost

Sid 11-15

 • Skärgårdsstaden PARGAS
 • Ingen sammanslagning utan landsbygdskonsekvensbedömning, Mats Nylund
 • Aktion Österbottens strategi 2014-2020
 • Produforum-projekt samlar kulturaktörer, Kristin Mattsson
 • Finansiering via Leader som medel att nå framtidens mål, Emil Oljemark

Sid 16-20

 • En levande landsbygd, Ulla-Maj Wideroos
 • Med Åbolands skärgårdsstiftelse för en levande skärgård, Bengt Backman