Nätsändningar

Det kan ta en stund innan sändningarna visas...


Välkommen till Landsbygdsriksdagen!
Björn Wallén, Svenska studiecentralen
Pia Prost, Egentliga Finlands Byar rf

Öppnande av Landsbygdsriksdagen (10:10 i spelaren)
Folke Öhman, Pargas stad
Hans Bergström, Landsbygdsnätverksenheten
Nina Söderlund, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Sami Heinonen, I samma båt – Samassa veneessä rf
Inez Abrahamzon, Hela Sverige ska leva – Nordisk hälsning

 


Fortsättning på Alf Rehns föreläsning

 


Demokratigruppens diskussion

 


Samtal med Eero Uusitalo och Ritva Pihjala

 


Staffan Bond om Sveriges landsbygdsriksdag

 


Maria Wetterstrand (beklagar de tekniska problemen)

 


Maria Wetterstrand (efter tekniskt avbrott)

 


Avslutande diskussion under ledning av Björn Wallén (beklagar de tekniska problemen)

 


Fortsättning på den avslutande diskussionen (efter tekniskt avbrott)