Landsbygdsriksdagen 2015

Den trettonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls i Sursik i Pedersöre 27-29 mars 2015.

Se www.landsbygdsriksdagen.fi

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma fast omgivningen varierar.

Denna gång kunde man, förutom ”vanliga” landsbygdsriksdagsförhandlingar, ta del av ett projekttorg, en giftshop, samt en utomordentlig kulturell upplevelse under kvällsfesten. 

Viktiga frågor inför framtiden

Som vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, genom bl.a. globaliseringen och alla de gigantiska reformer som är på gång. Social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också.

 

Arrangörer

 

Svensk Byaservice

 

Aktion Österbotten