Resolution

Landsbygdsriksdagens resolution 2018

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen som samlats på Åland 6-7.10.2018 konstaterar att digitaliseringen och i synnerhet de möjligheter till nytänkande som de sociala medierna skapar, ställer helt nya krav på landsbygdens olika aktörer.

Utvecklingen inom de flesta områden går idag oerhört snabbt. Det finns inga schablonlösningar för landsbygdsutveckling. Varje samhälle måste få sin egen lokala lösning på problem och en platsbaserad plan för framtiden.

Hållbarhet kräver närvaro i reformprocesser

Den snabba utvecklingen och de stora reformer som nu görs innebär att de etablerade strukturerna utmanas. I varje samhällsreform bör landsbygdsperspektivet finnas med från början och under hela processen för att säkra en hållbarhet.

Utmaning för befintliga aktörer

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för landsbygden. Samtidigt som traditionella yrkesgrupper försvinner uppstår nya yrken, så som influencers. De nya aktörerna marknadsför landsbygdslivet på ett nytt sätt i sociala medier. Det nya digitaliserade arbetslivet är en utmaning för etablerade företag, myndigheter och organisationer. Banker, rådgivning och föreningsverksamhet med flera behöver mer kunskap och öppenhet för nya företagsmodeller. En grundförutsättning är också ett fungerande fibernät.

Konsten att synas i bruset

Varje plats har sin unika historia och detta både kan och bör användas i marknadsföringen. Det är svårt för organisationer och företag att höras och synas i mediebruset - det gäller att sticka ut. Att lyfta fram den lokala historien genom visuell marknadsföring är numera helt avgörande för att locka besökare och nyinflyttade till just denna unika plats.

Nordismen en styrka

Landsbygdsriksdagen betonar att den nordiska värdegrunden är viktig för att bevara demokrati, jämställdhet och tillit mellan människor. Idag utmanas dessa av tilltagande populism och främlingsfientlighet. De nordiska länderna har mycket gemensamt och samhörigheten ger styrka.