Nyhetsbrev

Samarbetsgruppen för Svensk Byaservice har beslutat att utveckla sin nyhetsförmedling över nätet. Från och med 1.1.2013 kan man läsa nyheter inom landsbygdsutveckling up to date på Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

Nyhetsbrevet kommer även i fortsättningen att skickas ut veckovis, men i kortare format med ett sammandrag av veckans blogginlägg.

Nyhetsbrevet sänds till Svensk Byaservice samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaföreningarna och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling.

Nyhetsbrevet görs i samarbete med  IDNET – Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.

Vill du komma med på vår sändlista eller har du en nyhet som kan vara av allmänt intresse, sänd då e-post till kenneth.sundman@sfv.fi eller använd kontaktformuläret.

 

x

  • x
  • x

Nyhetsbrev nr x