Nyhetsbrev

Samarbetsgruppen för Svensk Byaservice har beslutat att utveckla sin nyhetsförmedling över nätet. Från och med 1.1.2013 kan man läsa nyheter inom landsbygdsutveckling up to date på Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

Nyhetsbrevet kommer även i fortsättningen att skickas ut veckovis, men i kortare format med ett sammandrag av veckans blogginlägg.

Nyhetsbrevet sänds till Svensk Byaservice samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaföreningarna och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling.

Nyhetsbrevet görs i samarbete med  IDNET – Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.

Vill du komma med på vår sändlista eller har du en nyhet som kan vara av allmänt intresse, sänd då e-post till kenneth.sundman@sfv.fi eller använd kontaktformuläret.

 

Nyhetsbrev nr 1/januari    12.1.2017

 • Gamla landsbygdspolitiska nätverk ersätts med nya – ansökan om finansiering öppnad
 • Naturturismen växer snabbt
 • Min naturgåva till hundraåringen Finland – markägare uppmuntras inrätta naturskyddsområden
 • SOME-dag för fria bildningen ordnas i Korsholm
 • Kompetensfrågor inom organisationerna tas upp på seminarium i Helsingfors
 • Fungerande persontrafik på landsbygden diskuteras på seminarium i Karleby
 • Behöver du uppdatera dina föreningskunskaper? – grundkurs ordnas i Vasa
 • Stärkandet av fiskerinäringen kring Bottniska viken behandlas på seminarium i Vasa
 • Lokalekonomidagar i Sigtuna om mikrofonder, mångfald och sociala ekonomins entreprenörskap
 • Konferens om crowdsourcing hålls i Norrbotten

Nyhetsbrev nr 1

 

Nyhetsbrev nr 2/februari    3.2.2017

 • Allt viktigare roll för nordiska glesbebyggda områden
 • Politiska riktlinjer för platsbaserad regionutveckling
 • Är Leader en ledande metod i Europa?
 • Föreslå kandidater för Demokratipriset 2017!
 • Föreslå Årets Närmatsgärning!
 • Byar försvinner och byar tillkommer – bystatusen visar på samhällsutvecklingen
 • Små Invest och Aktiva byar – underprojekt kan sökas hos Aktion Österbotten
 • För 33:e gången utses Årets by på riksplanet
 • Skärgårdshavets vinterträff sätter fokus på hållbart företagande
 • Verktyg för att leda inspirerande möten lärs ut under workshop i Vasa

Nyhetsbrev nr 2

 

Nyhetsbrev nr 3/mars    3.3.2017

 • Att få hela Sverige att leva är svårt
 • Platsbaserad regionutveckling som strategisk kompass
 • MANE:s syn på framtidens kommun inför valet
 • Den första samhällsnivån – bok om lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar utveckling
 • Kulturarv bidrar till hållbar samhällsutveckling
 • Bilden av landsbygden styrs av fördomar
 • Föreslå ett nytt namn för Suomen Kylätoiminta ry!
 • Ann-Sofi Backgren – 50-åring med fötterna stadigt i den österbottniska myllan
 • Uggleparlamentet – mötesplatsen för landsbygdsutvecklarna i mellersta Finland
 • Engagemang diskuteras på seminarium i Helsingfors
 • ”Nära landsbygden” tema för årets landsbygdsforskarträff i Leppävirta

Nyhetsbrev nr 3

 

Nyhetsbrev nr 4/mars    24.3.2017

 • Vad är en urban norm? – om attityder land-stad
 • Urbanisering ”förvildar” det finländska landskapet
 • REKO expanderar kraftigt i Sverige
 • SOTE- och landskapsreformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin
 • Aktuella stugfrågor diskuteras på Stora stugseminariet i Helsingfors
 • Säg din åsikt om landsbygdspolitikens framtid
 • Öppna Byar firar 100-åriga Finland
 • Uppladdning inför ERP
 • Utbildning för byaföreningsmänniskor

Nyhetsbrev nr 4

 

Nyhetsbrev nr 5/april    21.4.2017

 • Riksdagen inrättade nätverk för byaverksamhet
 • IDNET bjuder in till Landsbygdsparlamentet 2017
 • IDNET blir nätverksprojektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde
 • Hur kan glesbygden beaktas bättre? – publikation lyfter fram frågan
 • Hur mår de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna?
 • Vårens utbildnings- och rådplägningsdagar för byaverksamheten hålls i Helsingfors
 • Medborgardiskussion kring frågor om Finlands framtid

Nyhetsbrev nr 5

 

Nyhetsbrev nr 6/maj    12.5.2017

 • MANE-utlåtande om CAP-reformen
 • Landsbygdsforskningen vid ÅA i vågskålen – ny profil räddningen?
 • Nätverket för den glest bebodda landsbygden vill ha en parlamentarisk tillsatt arbetsgrupp för glesbygden
 • Med tekniken i fickan – om digitalisering på landsbygden
 • Hur kan Aktion Österbotten bäst utveckla sina tjänster för byarna? – Ge din åsikt!
 • SYTY söker en informatör

Nyhetsbrev nr 6

 

Nyhetsbrev nr 7/xx    x.x.2017

Nyhetsbrev nr 7