Om Svensk Byaservice

Svensk Byaservice (SB), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. SB upprätthålls av:

SB har ett nära samarbete med de regionala byaföreningarna och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. SB är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer, SB sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

SB svarar för den svenskspråkiga verksamheten inom Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) - Byaverksamhet i Finland rf vars verksamhet inbegriper aktivatorverksamhet, koordinering och information.

Demokrati och medborgarinflytande är viktiga frågor för SB. Ett sätt att arbeta för ökat medborgarinflytande är byaplanering.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år. Som arrangör verkar SB tillsammans med samarbetspartner(s), oftast en regional byaorganisation. Landsbygdsriksdagens syfte är att samla landsbygdsutvecklare, byaaktivister, folk från aktionsgrupper och organisationer till debatt om bya- och landsbygdsutveckling, samt ge möjlighet till utbyte av idéer. Under senare tid har även en tidning getts ut i samband med Landsbygdsriksdagen.

Sedan år 2005 ger SB ut ett nyhetsbrev om landsbygdsutveckling per e-post. De ca. 300 mottagarna finns bl.a. inom föreningar, organisationer, sammanslutningar, landskapsförbund, högskolor och ministerier. Syftet med nyhetsbrevet är att förbättra informationen mellan finlandssvenska lokala utvecklare.

Fr.o.m. 1.1.2013 kan man också läsa nyheter inom landsbygdsutveckling up to date på Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

Denna webbplats (www.bya.net) upprätthålls av Svensk Byaservice. Vi strävar till att ha aktuell information på våra webbsidor.

Ladda ner logo för webb, Word

Ladda ner logo för tryck

 

Kontakta SB när ni t.ex. vill:

göra byaplan

ordna föreläsning (t.ex. vindkraft, närmat...)

hjälp med kontakt till myndigheter och organisationer

aktivera byn

få inspiration

m.m.