Regionala byaföreningar

De regionala byaföreningarna fungerar som regionala takorganisationer för lokala byaföreningar. Regionala byaföreningar initierar samarbete och nätverk byar emellan, främjar landsbygdens utvecklande samt agerar som kontakt till den nationella takorganisationen Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) - Byaverksamhet i Finland rf.

 

Byaverksamheten vid Aktion Österbotten rf

Karl-Gustav Byskata, Leader-rådgivare/byaombud Aktion Österbotten logo
Handelsesplanaden 18 A 9 A
65100 Vasa
E-post: karl-gustav(a)aktion.fi
Tel: 0400 388 530
www.aktion.fi
 

Uudenmaan Kylät ry - Nylands Byar rf

Pirkko Kaskinen, verksamhetsledare/byaombud I Samma Båt logo
Ojamäentie 84
03400 Vihti
E-post: pirkko.kaskinen(a)gmail.com
Tel: 050 522 5311
www.http://se.uudenmaankylat.fi/1
 

SILMU-kylät - SILMU-byar

Li-Marie Santala, byaombud

 

Veckjärvivägen 1
06150 Borgå
E-post: li-marie.santala(a)silmu.info
Tel: 040 158 8038
www.itukylat.fi
 

Egentliga Finlands Byar rf - Varsinais-Suomen Kylät ry

Tauno Linkoranta, byaombud för Egentliga Finland Pomoväst logo
c/o ProAgria Farma
Artursgatan 2 A 67
20200 Åbo
E-post: tauno.linkoranta(a)vskylat.fi
Tel: 044 303 9990, 044 533 4750
www.efbyar.fi
 

Finlands öar rf – Suomen saaret ry

Tiina Johansson, ordförande Föss logo
Strandvägen 24
21600 PARGAS
E-post: tiina.johansson(a)foss.fi
Tel: 040 704 2538
www.foss.fi