Svenska temagruppens medlemmar

Mats Nylund, ordförande, riksdagsledamot

Björn Wallén, Svenska studiecentralen

Risto Matti Niemi, Byaverksamhet i Finland/SYTY

Per-Stefan Nyholm, Nylands förbund

Niklas Ulfvens, Österbottens förbund

Gunilla Wasström, Pomoväst

Mia Aitokari, Östnylands byar

Rikard Korkman, SLC

Kaj Suomela, ELY-centralen, Österbotten

Kristina Svels, Åbo akademi

Camilla Wahlsten, 4H

Anne Sormunen, Mellersta Österbottens förbund

Petra Palmroos, Väståbolands stad

Kjell Andersson, Helsingfors universitet

Peter Backa, sekreterare