Välkommen till Svensk Byaservice

 

Svensk Byaservice (SB), som bildades år 1994, är ett samarbetsforum för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. SB upprätthålls av:

SB har ett nära samarbete med de regionala byaföreningar och de lokala aktionsgrupperna. Vi jobbar för att stöda och hjälpa byarna i deras verksamhet. SB är ingen takorganisation och strävar inte till att styra verksamheten. Byn bestämmer, SB sprider information och hjälper byarna att lära av varandra.

SB har även ett nära samarbete med nätverket IDNET/Svenskfinland som brobyggare och pilotområde.  IDNET, som är ett av Landsbygdspolitiska rådets fem landsbygdspolitiska nätverksprojekt, upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund som är projektkoordinator för nätverket.

SB finns också på Tvitter, Facebook och publicerar Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

 

 
 

Tänkvärda citat

”Vår landsbygd är hem för mer än hälften av européerna. Den är grunden för vårt samhälle och pulsen i vår ekonomi. Mångfalden i landskap, kultur och tradition är en av de mest unika och avgörande egenskaperna i Europa. Vår landsbygd är en väsentlig del av vår identitet och vår ekonomiska potential. Vi kommer att värna och skydda vår landsbygd och investera i dess framtid.”

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer för den nya kommissionen (fritt översatt från Finlands Byars nyhetsbrev, Uutiskirje 9/2019).
 

”Man kommer inte långt med att prata om landsbygdsproblem.”

Projektforskaren vid enheten för demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i Vasa Kenneth Nordberg som menar att konsekvensbedömningen av landsbygden måste ha det lokala som utgångspunkt och inte ses ur ett ministerieperspektiv. Nordberg har tagit fram faktorer som är viktiga för hållbar utveckling och som bestämmer förutsättningar och ger olika konsekvenser av reformer (Vasabladet 16.10.2019).

25.2.2020 12:21
Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) största evenemang och en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor. Här samlas landsbygdsrörelsen, organisationer, politiker, tjänstepersoner och internationella gäster under tre dagar för att driva landsbygdsfrågorna framåt och sätta … Läs mer
14.2.2020 13:34
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Finlands Byar vädjar till Finlands riksdag och regering att de anslår tillräckligt med ekonomiska resurser för att stärka den lokala utvecklingen utan regionala gränser. Att säkerställa resurser för invånarbaserad utveckling är viktigt för … Läs mer
7.2.2020 13:21
Enligt statistiken har 518 lågstadier nedlagts i Finland under åren 2011-2018. Av nedläggningarna hänförs 66,2 procent till landsbygden. Det här betyder att de genomsnittliga skolresorna har blivit längre, särskilt på glesbygden. För en elev på glesbygden innebär det här nästan … Läs mer