Utbildning för byarna inför Öppna Byarnas dag

25.01.2022 kl. 13:00
Den 11 juni är det åter dags för Öppna Byarnas dag. Inför evenemanget ordnar Finlands Byar under våren flera webbinarier för att dela information om hur man arrangerar en lyckad Öppna Byarnas dag för den egna byn.

Lördagen den 11 juni 2022 är det åter dags för Öppna Byarnas dag. Inför evenemanget ordnar Finlands Byar under våren flera webbinarier för att dela information om hur man arrangerar en lyckad Öppna Byarnas dag för den egna byn.

Det första utbildnings- och infotillfället hålls (på finska) 2.2 kl. 18. Vad behöver ingå i Öppna Byarnas dag 2022? Hur deltar jag och hur anmäler jag mig? Hurdan utbildning och hurudant material finns att tillgå? Dela idéer och erfarenheter. Anmäl dig senast 31.1 via denna länk.

Vårens övriga info- och utbildningstillfällen (på finska):

2.3 kl. 18 Marknadsföringsutbildning för Öppna Byarnas dag
Målsättningen med skolningen är att förbättra byaaktörernas kunskap om marknadsföring av evenemang i byarna. Man vill ge tips om hur en lyckad marknadsföring genomförs, samt påminna om vikten av produktifiering och servicedesign (planeringen av evenemangets innehåll). Skolningen dras av inspirerande Noora Kokko från Your Local Host. Hon utlovar ett medryckande, tydligt och jordnära utbildningstillfälle, från vilket åhörarna både får kunskap och motivation för att gå vidare och förverkliga kommunikation och marknadsföring av det egna evenemanget.
Anmälningsblankett

6.4 kl. 18 Allmän info för Öppna Byarnas dag och marknadsföring av byns evenemang
Anmälningsblankett

2.5 kl. 18 Gör en reklam i Canva för Öppna Byarnas dag
Anmälningsblankett

Uppgifterna är från webbplatsen suomenkylat.fi, Avoimet Kylät -päivän kevään koulutukset kylille! och Tervetuloa mukaan tapahtumien markkinointikoulutukseen!

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver: