Rural Pact-konferens i Bryssel med fokus på nyckelroll i Europas framtid

06.04.2022 kl. 12:00
I juni arrangeras en stor Rural Pact-konferens där fokus ligger på den nyckelroll som landsbygdsområden kan spela i Europas framtid.

Den 15-16 juni arrangeras en stor Rural Pact-konferens där fokus är på den nyckelroll som landsbygdsområden kan spela i Europas framtid. Bildandet av en Rural Pact är en del av EU:s långsiktiga landsbygdsvision med syfte att utgöra en ram för samarbete, stödja förbättrad tillgång till finansiering och bidra till att säkerställa de specifika behoven hos Europas mångsidiga landsbygder.

Pakten ska föra samman myndigheter, EU-institutioner, organisationer och andra intressenter, på nationell, regional och lokal nivå, så inbjudan till konferensen går därför ut brett. Anmälan är öppnad. Antalet deltagare är begränsat till 450 personer.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se. Mer info och länk till anmälan finns på engelska påec.europa.eu.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver: