Utvärdering – förverkligas barns rättigheter vid skolnedläggning?

15.11.2022 kl. 13:00
Utvärdering om hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter förverkligas i landsbygds- och skärgårdsområden, samt hur nedläggningar av grundskolor påverkar områdenas livskraft sänds i kunta.tv-kanalen.

Välkommen till publiceringen av utvärderingen hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter förverkligas i landsbygds- och skärgårdsområden, samt hur nedläggningar av grundskolor påverkar områdenas livskraft. Utvärderingen är beställd av Landsbygdspolitiska rådet (MANE), delegationen för skärgårdsärenden (SANK) och Barnombudsmannens byrå. Utvärderingen är genomförd av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) under perioden 9/2021 – 11/2022.

Detta tillfälle, som hålls 30.11 kl. 13.30-16.30 och sänds i kunta.tv-kanalen, presenterar utvärderingens centrala resultat och utvecklingsrekommendationer, varefter dessa teman diskuteras. Förutom NCU:s experter hörs bland annat medlemmar i utvärderingsgruppen, kommunala aktörer och representanter för organisationsfältet. Programmet blir mer specificerat närmare evenemangsdatumet.

Program och anmälningslänk (anmälan görs senast 29.11) finns på webbplatsen karvi.fi.

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver: