Om Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Forumet tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården och strävar efter att påverka landsbygdsutveckling på alla nivåer. Exempel på deltagare är representanter för kommuner, byaråd och andra organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling.

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år. Som arrangör verkar Svenskfinlands Byar tillsammans med samarbetspartner(s), oftast en regional byaorganisation.